ADMIPARTNER startede som en god idé. Og det har det været lige siden

Da statsautoriseret revisor Allan B. Christensen etablerede ADMIPARTNER i 2001, var det ud fra en erkendelse af, at små og mellemstore virksomheder sjældent har ressourcer til at etablere deres egen effektive administration og økonomistyring – men at de ofte har præcis de samme behov som langt større virksomheder.

Tanken var derfor at skabe en servicevirksomhed, der kunne frigive ressourcer hos kunderne ved at overtage de administrative opgaver i det omfang, kunderne har behov for. Ressourcer, der i stedet kunne bruges på mere værdiskabende aktiviteter. Som udvikling, salg og kundepleje.

Idéen viste sig hurtigt at være holdbar. Og siden er stadig flere mindre og mellemstore virksomheder kommet til.